Peren kívüli egyezség

Created with Sketch.

 

Kulturált vagyon megosztás, jogsegély szolgáltatás segítségével, mint peren kívüli egyezség… harag és tüske nélkül…Ezt kínálom.

Fordulj hozzám bátran!

ELÉRHETŐSÉGEM:   +36202800148

– Ha a párkapcsolati elemzés is megerősítette, hogy a kapcsolat életképtelen…

– Ha új párválasztás előtt állsz és az elő -elemzés szerint működni fog..

Akkor bizony a régit lezárni nem egyszerű dolog.

De, ha nem is akarsz új kapcsolatot, csak a régit szeretnéd kulturáltan lezárni ..

Ugye fontos neked is, hogy a párkapcsolat lezárása minél kevesebb sérülést okozzon a másiknak, a régi családod tagjainak, a gyerekeknek?

Kulturált vagyon megosztás, jogsegély szolgáltatás segítségével, mint peren kívüli egyezség… harag és tüske nélkül…Ezt kínálom.

– családi, válási , új párkapcsolati mediáció

– gazdasági, üzleti , munkaügyi mediáció

– Közvetítői tevékenység- úgymint szelíd konfliktuskezelés, peren kívüli egyezség,

– családi, válási , új párkapcsolati mediáció

– gazdasági, üzleti , munkaügyi mediáció

– Közvetítői tevékenység- úgymint szelíd konfliktuskezelés, peren kívüli egyezség,

melyet írásba foglalás után az illetékes Bíróságon beadva, 15 napon belül jogerőre emelkedik!

Tevékenység rövid bemutatása

A mediáció egy permegelőző vagy bírósági, hatósági eljárás befejezését elősegítő, egyeztető, konfliktuskezelő, vitarendező eljárás, melynek célja a vitában érdekelt felek kölcsönös megegyezése alapján a vitában nem érintett 3. személy (közvetítő) bevonása mellett a felek közötti vita rendezésének megoldását tartalmazó írásbeli megállapodás létrehozása.

Feladatom, hogy a közvetítés során pártatlanul, semlegesen, lelkiismeretesen, a legjobb tudásom szerint közreműködjek az Önök közötti vitát lezáró megállapodás létrehozásában.

A mediáció módszerét – korábbi humán erőforrás menedzser végzettségemre építve – a VISTA VERDE Oktatási Központ mediátor képzésén sajátítottam el. Itt nemcsak a mediáció módszerét tanultam meg, hanem a legfontosabbat, az ítélkezés nélküli, elfogulatlan, megértő szemléletet és hozzáállást a bajban lévő felekhez.

Életünk során sokféle élethelyzetet élünk meg, sokféle szerepnek kell megfelelnünk. Nem csoda, ha ez nem mindig sikerül. Tapasztalataimat egyrészt az általam megélt élet helyezeteimből (3 gyerekes édesanya vagyok, mozaikcsaládot „működtetek”, ezért van tapasztalatom a különböző generációk problémáiról, HR-esként nagyon sokféle személyiségű emberrel találkozok), másrészt a tanulmányaimból merítem.

Tanfolyamokon és szupervíziókon folyamatosan képzem magam. Elhivatott képviselője vagyok a békés konfliktusrendezésnek, a tanulást életre szóló folyamatnak tekintem.

Magamat közvetlen, nyitott, érdeklődő ugyanakkor elfogadó és pártatlanságot fenntartani tudó embernek tartom.
Amennyiben egy konfliktus során elragadnak az indulatok, és tombolnak az érzelmek, egy semleges, kívülálló személy – a mediátor – higgadtságával, nyugodtságával segíti a tisztánlátást, csitítja az elmérgesedett viszonyt.
Számomra a mediáció nem csupán egy konfliktuskezelő módszer, hanem több annál. Hidakat épít a másik félhez.
Aki hozzám fordul, annak az alábbiakat tudom ígérni:

 

  • Teljes titoktartás  mellett, védett közegben tárhatja fel a problémáit, és igyekszem a képességeim legjavát adni, hogy professzionális segítséget kapjanak a hozzám fordulók, problémájuk rendezésére.

  • Én csak vezetem a mediációt, de nem döntök, mindenről a Felek döntenek.

  • Pártatlan személy vagyok, aki mindig minden körülmények között semleges maradok.

  • A mediáció lehetőséget ad arra, hogy Önök feltárják az aggodalmaikat, kétségeiket, sérelmeiket és elmondják, hogy milyen megoldást javasolnak, illetve tudnának elfogadni a megoldásra.

  • A mediáció során nem azt keressük, hogy ki a hibás, a cél egy közös egyezség, megoldás létrehozása az Önök érdekeinek figyelembevételével a jövőre vonatkozóan.

SZOLGÁLTATÁS DÍJA

Két részre osztható

I. Előkészítő tényfeltárás díja esetenként : 10 000 Ft

ÜGYMENETE:

Meghallgatom az engem megkeresett Fél problémáját, majd ezt követően megkeresem a másik érintett Felet és őt is meghallgatom az üggyel kapcsolatban. Ezt hívom előkészítő beszélgetésnek. Ennek kapcsán felmérem, hogy az adott eset alkalmas-e mediációra. Amennyiben igen, akkor kerülhet sor a közös ülésre.

II. Személyes megbeszélés díja: 10 000 Ft / óra / Fő

A személyes találkozás a két fél között az irodámban (vagy akár Skype-on is lehetséges egy konferencia beszélgetés keretében) történik, tehát semleges, pártatlan helyen. Itt történik meg a mediációs ülés, amikor is abban segítek, hogy a Felek békésen, indulatmentesen tudják megoldani a konfliktusaikat. Amennyiben erre az ülésre sor kerül és ez eredményes lesz, akkor erről egy megállapodás születik, tehát írásba foglalódik.

Amennyiben ezt a megállapodást beviszik az illetékes Bíróságra, akkor az 15 napon belül jogerőssé válik.